Dwie doktorantki i studentka Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu w TopMinds 2023

26.01.2023
Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu

W tegorocznej edycji programu mentoringowego TopMinds znalazły się dwie doktorantki i studentka weterynarii Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu. Wszystkie trzy laureatki liczą na to, że praca z mentorkami pozwoli im znaleźć odpowiedzi na wyzwania z jakimi się mierzą – informuje uczelnia.

Aleksandra Zimmer jest na trzecim roku Szkoły Doktorskiej. Tematem jej doktoratu jest wpływ wstępnej obróbki surowca i roztworu na właściwości fizykochemiczne oraz kinetykę odwadniania osmotycznego i suszenia czosnku.

Marta Klemens pracę nad swoim doktoratem w Szkole Doktorskiej rozpoczęła w październiku – w Katedrze Chemii Żywności i Biokatalizy. Badaczka zajmuje się suszeniem jako metodą kształtowania jakości surowca zielarskiego.

Zuzanna Czekaj to studentka piątego roku weterynarii. Jest przewodniczącą międzynarodowego Komitetu do Spraw Edukacji Weterynaryjnej International Veterinary Students’ Association, przewodniczącą Samorządu Wydziałowego i członkinią zarządu kilku kół naukowych.

Więcej: https://upwr.edu.pl/aktualnosci/z-upwr-do-topminds-3979.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe