Politechnika Wrocławska współpracuje z Agencją Rozwoju Przemysłu

26.01.2023
Politechnika Wrocławska

Wymiana informacji naukowych, publikacji i materiałów dydaktycznych oraz wspólny udział w akcjach edukacyjnych m.in. z zakresu zmian klimatycznych to główne założenia umowy o współpracy pomiędzy wydziałem inżynierii środowiska Politechniki Wrocławskiej i Agencją Rozwoju Przemysłu (ARP) – informuje uczelnia. 

Umowę podpisali dr hab. inż. Bartosz Kaźmierczak, prof. uczelni, dziekan wydziału inżynierii środowiska oraz Przemysław Strzelec, dyrektor oddziału ARP we Wrocławiu. ARP jest spółką akcyjną w nadzorze Prezesa Rady Ministrów ze 100 proc. udziałem Skarbu Państwa.

Umowa zakłada m.in. udział w akcjach edukacyjnych w szczególności w zakresie popularyzacji tematyki związanej z kanalizacją deszczową, systemami retencjonowania wód opadowych i zmianami klimatu oraz rozwiązaniami niwelującymi ich negatywne skutki, umożliwienie studentom realizowania prac dyplomowych oraz wymianę informacji naukowych, publikacji, materiałów dydaktycznych.

Więcej: https://pwr.edu.pl/uczelnia/aktualnosci/rozszerzamy-wspolprace-z-agencja-rozwoju-przemyslu-12773.html

 

jsz


Szkolnictwo wyższe