Elektroniczna pielęgniarka pomaga ratować pacjentów w Przemyślu

27.02.2018

„Elektroniczna pielęgniarka” przeprowadza pierwsze, podstawowe badania pacjentów w szpitalnym  oddziale ratunkowym Wojewódzkiego Szpitala w Przemyślu. Bada ciśnienie krwi, tętno, temperaturę, saturację, a także bóle w klatce piersiowej oraz czas napełniania naczyń włosowatych.

Wyniki przetwarza specjalny algorytm, co pozwala na obiektywną ocenę stanu chorych oraz ustalenie kolejności w jakiej trafią do lekarzy. Pełna diagnostyka trwa od 60 do 90 sekund. ,,Elektroniczna pielęgniarka” zajmuje się pacjentami w każdym wieku,  także noworodkami. Usprawnia pracę, zazwyczaj  zatłoczonych szpitalnych oddziałów ratunkowych. Szybkie  rozpoznanie zwiększa bezpieczeństwo pacjentów, ułatwia zarządzanie personelem medycznym oraz przyśpiesza decyzje o dalszym przebiegu leczenia.

Więcej:
https://www.portalprzemyski.pl/elektroniczna-pielegniarka-w-przemyskim-szpitalnym-oddziale-ratunkowym/


Innowacje Medycyna i biotechnologia