Górnicze porozumienia Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach

11.08.2022
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach

Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach podpisał porozumienia o współpracy: dwustronne z Głównym Instytutem Górnictwa (GIG) oraz trójstronne z GIG i Polską Grupą Górniczą S.A. (PGG) – czytamy w serwisie uczelni.

Celem porozumienia z GIG jest upowszechnianie wiedzy technicznej oraz ekonomicznej, w dziedzinie zarządzania, w tym zarządzania w przemyśle, a także realizacja projektów edukacyjnych i badawczych przy wykorzystaniu dorobku naukowego, edukacyjnego i doświadczeń profesjonalnych stron porozumienia.

Trójstronne porozumienie uczelni z GIG i PGG ma zapewnić pracownikom górniczej spółki wsparcie i pomoc w dostosowaniu się do zmian otoczenia gospodarczego. Zakres porozumienia obejmuje połączenie potencjału dydaktycznego, zaplecza badawczego oraz potencjału organizacyjnego stron, wzmocnienie kompetencji, zwiększenie potencjału rozwojowego pracowników PGG S.A., a także ułatwienie dostosowywania się do zmian otoczenia gospodarczego.

Więcej: https://www.ue.katowice.pl/uczelnia/aktualnosci/article/podpisanie-porozumien-o-wspolpracy-z-glownym-instytutem-gornictwa-oraz-polska-grupa-gornicza-gig.html

 

jsz


Nowoczesna gospodarka