Kolejny krok na drodze do powstania szpitala uniwersyteckiego Uniwersytetu Rzeszowskiego

02.01.2023
MEiN

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wziął udział w uroczystym podpisaniu porozumienia o zmianie organu tworzącego dla Klinicznego Szpitala Wojewódzkiego Nr 1 im. F. Chopina w Rzeszowie. Zmiana ta oraz powstanie szpitala uniwersyteckiego umożliwią rozwój Kolegium Nauk Medycznych Uniwersytetu Rzeszowskiego.

Cała inwestycja potrwa zapewne kilka lat, ale od 1 stycznia 2023 r. Uniwersytet Rzeszowski jako organ prowadzący szpitala ma już wszelkie dokumenty i legitymacje do tego, żeby ta inwestycja z poziomu projektowania przeszła w fazę realizacji – powiedział minister Czarnek.

Dodał, że podjęta inicjatywa koresponduje z działaniami Ministerstwa Edukacji i Nauki, których celem jest zwiększenie liczby studentów studiów lekarskich. Brakuje kilkudziesięciu tysięcy lekarzy. Jedynym sposobem, aby uzupełnić tę kadrę, jest zwiększenie liczby studentów na studiach lekarskich – stwierdził.

Minister Czarnek przekazał na ręce rektora Uniwersytetu Rzeszowskiego prof. dr. hab. Sylwestra Czopka dwa czeki na łączną kwotę blisko 7,5 mln zł z przeznaczeniem na poszerzenie infrastruktury kierunku lekarskiego i utrzymanie aparatury badawczej.

jp


Szkolnictwo wyższe