Z nowym rokiem o 12,5 proc. wzrosną minimalne pensje profesorów w uczelniach publicznych

02.01.2023
Jan Graczynski / East News

Ministerstwo Edukacji i Nauki (MEiN) przygotowuje rozporządzenia dotyczące wysokości minimalnego wynagrodzenia zasadniczego profesora w uczelni publicznej. Przewidziano, że rozporządzenie wejdzie w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2023 r.

Jak informuje MEiN, rozporządzenie ma się przyczynić do wzrostu wynagrodzeń nauczycieli akademickich zatrudnionych w uczelniach publicznych i pracowników naukowych jednostek naukowych Polskiej Akademii Nauk.

Projektowane rozporządzenia przewidują m.in. podwyższenie wysokości wynagrodzenia profesora z kwoty 6 410 zł do kwoty 7 210zł, co stanowi wzrost o ok. 12,5 proc.

Zgodnie z ustawą Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce wysokość miesięcznego wynagrodzenia zasadniczego w uczelni publicznej dla nauczyciela akademickiego nie może być niższa niż 50 proc. wynagrodzenia profesora, z tym, że dla profesora uczelni – wynosi nie mniej niż 83 proc., a dla adiunkta – wynosi nie mniej niż 73 proc.

jp


Szkolnictwo wyższe