Konkurs CHIST-ERA ORD

31.08.2022
Youtube CHIST-ERA

Naukowcy pracujący w obszarze technologii informacyjnych i komunikacyjnych mogą już składać wnioski o finansowanie międzynarodowych projektów badawczych związanych z otwartymi danymi badawczymi i oprogramowaniem z perspektywy ich możliwego ponownego wykorzystania. We współpracy z siecią CHIST-ERA Narodowe Centrum Nauki (NCN) ogłasza konkurs Open & Re-usable Research Data & Software (CHIST-ERA ORD Call).

W konkursie można składać wnioski o finansowanie projektów badawczych w zakresie trzech obszarów tematycznych związanych z otwartą nauką: Create, enrich or prepare ‘reference data sets’; ‘Editorialization’ of data: Reduce the distance between data producer and expected or even unexpected data re-user; Processes and tools to describe, share, reference, and archive software source code, with the goal to enhance reproducibility of research results.

O finansowanie projektów mogą starać się konsorcja międzynarodowe złożone z co najmniej trzech zespołów badawczych, pochodzących z co najmniej trzech różnych krajów biorących udział w konkursie. Kierownik polskiego zespołu musi posiadać co najmniej stopień naukowy doktora.

Kraje uczestniczące w konkursie: Belgia, Brazylia, Czechy, Francja, Litwa, Luksemburg, Polska, Rumunia, Słowacja, Szwajcaria, Turcja, Wielka Brytania.

Więcej:
https://www.ncn.gov.pl/ogloszenia/konkursy/chist-era-2022

jp


Badania i rozwój