Porozumienie Sieci Badawczej Łukasiewicz i Głównego Urzędu Miar na rzecz rozwoju metrologii w Polsce

30.08.2022
Sieć Badawcza Łukasiewicz

Porozumienie o współpracy badawczo-rozwojowej podpisali prezes Głównego Urzędu Miar, prof. dr hab. Jacek Semaniak oraz Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz. Wspólne działania w obszarze badawczo-rozwojowym pozwolą na realizację innowacyjnych przedsięwzięć, a także rozwój wykwalifikowanych kadr w obszarze metrologii.

 Łukasiewicz to nauka pracująca dla biznesu i ukierunkowana na rzecz podniesienia poziomu konkurencyjności polskich przedsiębiorstw oraz wzmocnieniu kapitału intelektualnego, zwiększeniu konkurencyjności polskiej gospodarki w strategicznych dla kraju obszarach i rozwojowi nowoczesnych technologii. Nie da się tego robić bez stymulowania rozwoju metrologii, w szczególności w obszarach zdrowia, środowiska, energii oraz zaawansowanych technik pomiarowych, a także rozwoju technologii cyfrowych – powiedział Piotr Dardziński, prezes Sieci Badawczej Łukasiewicz.  

jp


Badania i rozwój