Letnia Szkoła Demokracji: Ukraina na drodze do Unii Europejskiej – rejestracja trwa

02.02.2024
fot. Agata Mitek Uniwersytet Wrocławski

Do końca lutego można zgłaszać się do Letniej Szkoły Demokracji: Ukraina na drodze do Unii Europejskiej organizowanej przez Uniwersytet Wrocławski w partnerstwie z Arqus European University Alliance i Narodową Agencją Wymiany Akademickiej. 

Organizatorzy chcą przyjąć około 20 uczestników, z których połowa będzie reprezentować ukraińskie uniwersytety (Lwowski Uniwersytet Narodowy im. Iwana Franki; Kijowski Uniwersytet Narodowy im. Tarasa Szewczenki; Czerniowiecki Uniwersytet Narodowy im. Jurija Fedkowycza; Narodowy Uniwersytet Akademia Kijowsko-Mohylańska; Lwowski Narodowy Uniwersytet Technologiczny), a druga połowa – członków Sojuszu ARQUS. 

Szkoła zapewni wyjątkową przestrzeń do otwartych i szczerych dyskusji na drażliwe tematy związane z wyborem Europy przez ukraińskie społeczeństwo. Oferuje również doskonałą okazję do nawiązywania kontaktów i wymiany poglądów między młodymi europejskimi profesjonalistami z różnych regionów kraju – czytamy w serwisie Uniwersytetu Wrocławskiego.

Więcej: https://uwr.edu.pl/letnia-szkola-ukraina-na-drodze-do-unii-europejskiej-rejestracja-trwa/

 

jsz


Humanistyka