Naukowcy z Uniwersytetu Warszawskiego w międzynarodowym zespole, który zbadał migracje w Cesarstwie Rzymskim

06.02.2024
fot. Pinterest

Międzynarodowy zespół badaczy koordynowany przez naukowców ze Stanford University, w skład którego wchodzą prof. Arkadiusz Sołtysiak oraz prof. Tomasz Waliszewski z Wydziału Archeologii Uniwersytetu Warszawskiego (UW), zbadał i określił zasięg oraz konsekwencje migracji w obrębie basenu Morza Śródziemnego oraz w środkowej Europie w czasach Cesarstwa Rzymskiego. Wyniki badań zespołu naukowców zostały opublikowane na łamach czasopisma „eLife“ – informuje UW.

Wyniki badań DNA rzucające nowe światło na historię populacji Europy w pierwszym tysiącleciu naszej ery.

Zespół naukowców zsekwencjonował 204 nowe genomy pochodzące z 53 stanowisk archeologicznych z 18 krajów. Zdecydowana większość próbek pochodzi od osobników pochowanych w okresie szczytowego wzrostu Cesarstwa oraz jego politycznych spadkobierców od I do VII wieku n.e. Przynajmniej 8% badanych osobników nie pochodziło z obszarów, na których zostali pochowani. 

Ten stosunkowo niski wobec oczekiwań wskaźnik sugeruje ograniczoną migrację ludzi pomiędzy regionami ówczesnego świata. 

Więcej:
https://elifesciences.org/articles/79714


Humanistyka