Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny w projekcie innowacyjnych systemów budownictwa drewnianego

12.02.2024
fot. Lukasz Szczepanski/REPORTER

Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny wspólnie z  Łukasiewicz – ITECH Instytutem Innowacji i Technologii oraz naukowcami z Finlandii, Irlandii, Włoch, Norwegii oraz Słowenii zrealizuje projekt CRESTIMB dotyczący innowacyjnych systemów budownictwa drewnianego o wydłużonym okresie użytkowania. Na polską część prac przeznaczono 1,1 mln zł.

Celem działań jest opracowanie innowacyjnego systemu konstrukcji drewnianych zapewniających dłuższy okres użytkowania i możliwość ponownego wykorzystania materiału. Naukowcy będą pracować nad samym systemem konstrukcji, ale także nad zastosowaniem wypracowanego rozwiązania dla lepszego wykorzystania zasobów leśnych oraz osiągania korzyści dla społeczeństwa, klimatu i gospodarki. 

Zwiększanie udziału obiegu zamkniętego oraz przedłużanie okresu użytkowania budynków i elementów konstrukcyjnych to krok w kierunku bardziej zrównoważonego, zasobooszczędnego, opłacalnego i przyjaznego dla środowiska budownictwa – informuje Narodowe Centrum Nauki.

Więcej: https://www.ncn.gov.pl/aktualnosci/2024-01-16-wyniki-forestvalue2

 

jsz 


Nowoczesna gospodarka