Politechnika Poznańska jest w gronie realizatorów projektu Rural BioReFarmeries

08.02.2024
fot. Politechnika Poznańska

Politechnika Poznańska jest w gronie realizatorów projektu Rural BioReFarmeries. Celem przedsięwzięcia jest zademonstrowanie pierwszego modelu zdecentralizowanej zielonej biorafinerii i wykazanie możliwości jej replikacji w wiejskich obszarach w Europie w celu zwiększenia ich możliwości gospodarczych w ramach zrównoważonego rozwoju. 

Projekt zrzesza 19 partnerów z 8 krajów. Zespół Politechniki Poznańskiej pod kierownictwem prof. Piotra Oleśkowicza-Popiela odpowiedzialny będzie za opracowanie produkcji kwasów organicznych z zielonej serwatki w dużej skali laboratoryjnej, a następnie uruchomienie procesu w skali demonstracyjnej.

Poznańscy badacze odpowiadają także za analizę techniczno-ekonomiczną całej zielonej biorafinerii, która oprócz kwasów produkować będzie również dodatki do żywności, paszę, biodegradowalne materiały opakowaniowe oraz biogaz.

Więcej: https://www.put.poznan.pl/artykul/projekt-rural-biorefarmeries

 

jsz


Nowoczesna gospodarka