Młodzi naukowcy z Torunia zdobyli Diamentowe Granty

12.07.2019

Troje młodych naukowców z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu zdobyło „Diamentowe Granty” Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego – informuje uczelnia.

Hubert Joachim Jóźwiak z wydziału fizyki, astronomii i informatyki stosowanej otrzyma 189 553 zł. na projekt „Efekty zderzeniowe w strukturze nadsubtelnej cząsteczki wodoru – fundamentalny problem współczesnej spektroskopii molekularnej”.

Olgierd Borowiecki z Interdyscyplinarnego Centrum Nowoczesnych Technologii pozyskał  179 854 zł na projekt  „Praksje wyobrażeniowe – czy mózgowe podłoże proceduralnych umiejętności kognitywnych jest tożsame z mózgowym podłożem proceduralnych umiejętności motorycznych? – badanie fMRI”.

Aleksandra Bogumiła Florkiewicz z Wydziału Biologii i Ochrony Środowiska dostanie 182 443 zł na „Poszukiwanie markerów stresu suszy glebowej znajdujących zastosowanie w selekcji odmian łubinu żółtego o zwiększonym potencjale plonotwórczym”.

 

jsz


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe