Na Uniwersytecie Szczecińskim uruchomiono katedrę UNESCO

24.11.2022
Uniwersytet Szczeciński

Na Uniwersytecie Szczecińskim ruszyła Katedra UNESCO na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Społecznego. Tym samym uczelnia dołączyła do prestiżowego grona instytucji, które tworzą sieć liczącą dziś już ponad 850 katedr, w ramach których naukowcy mierzą się z najważniejszymi problemami współczesnego świata.

W nowej katedrze będą rozwijane badania nad inkluzywnym rozwojem społecznym (badanie kompetencji obywatelskich, projektowanie zrównoważonych miast), gospodarką odpowiedzialną społecznie, prawami na rzecz mniejszości (badania porównawcze nad ochroną prawną grup defaworyzowanych i zagrożonych wykluczeniem) oraz transformacjami społecznymi – informuje uczelnia.

Międzynarodowy program Sieci Katedr UNESCO działa od 1992 roku i kładzie nacisk na promocję innowacyjności w badaniach naukowych. Rolą katedr jest m.in. doradztwo przy opracowywaniu polityki edukacyjnej, naukowej i kulturalnej, budowanie pomostów między uczelniami, decydentami i społeczeństwem, promowanie różnorodności kulturowej. 

Więcej: https://usz.edu.pl/uniwersytet-szczecinski-dolaczyl-do-miedzynarodowej-sieci-katedr-unesco/

 

jsz 


Szkolnictwo wyższe