Współpraca Uniwersytetu Śląskiego i Narodowego Centrum Badań i Rozwoju

24.11.2022
Julia Agnieszka Szymala Uniwersytet Śląski

Uniwersytet Śląski i Narodowe Centrum Badań i Rozwoju zrealizują projekt „Uczenie Przyszłości – nowe możliwości w zakresie kształcenia”. Porozumienie w tej sprawie podpisali rektor Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. Ryszard Koziołek oraz dyrektor Narodowego Centrum Badań i Rozwoju dr Paweł Kuch – informuje uczelnia.

Inicjatywa ma charakter pilotażowy. Jej głównym celem jest opracowanie nowoczesnego, modelowego i skalowalnego rozwiązania systemowego do zastosowania w procesie kształcenia na poziomie wyższym. Dzięki projektowi studenci otrzymają wsparcie w podnoszeniu kluczowych kompetencji przyszłości.

W ramach przedsięwzięcia planowana jest m.in. realizacja programów kształcenia o profilu ogólnoakademickim albo praktycznym, dostosowanych do potrzeb gospodarki, rynku pracy i społeczeństwa, a także tworzenie nowych kierunków studiów odpowiadających na aktualne potrzeby społeczno-gospodarcze oraz działania włączające pracodawców w przygotowanie programów kształcenia i ich realizację.

Więcej: https://us.edu.pl/uniwersytet-slaski-partnerem-narodowego-centrum-badan-i-rozwoju-w-ramach-projektu-uczenie-przyszlosci/

 

jsz 


Szkolnictwo wyższe