Collegium Civitas dołącza do koalicji CoARA

24.11.2022
CoARA

Collegium Civitas w Warszawie przystąpiło do Coalition for Advancing Research Assessment (CoARA), inicjatywy Europejskiego Stowarzyszenia Uniwersytetów (EUA).

Podczas Zgromadzenia Konstytucyjnego CoARA inicjującego działalność koalicji, na początku grudnia 2022 r., Collegium Civitas reprezentować będzie dr Katarzyna Iwińska, prorektor ds. badań naukowych.

Jak podkreśla Collegium Civitas, porozumienie wyznacza wspólny kierunek zmian w praktykach oceny badań naukowych, naukowców i organizacji prowadzących badania, z nadrzędnym celem maksymalizacji jakości i wpływu badań. Umowa zawiera zasady, zobowiązania i ramy czasowe reform oraz określa zasady współpracy przy wprowadzaniu zmian.

Proces tworzenia porozumienia w sprawie reformy oceny badań naukowych został zainicjowany w styczniu 2022 roku i zaangażował ponad 350 organizacji z 40 krajów. Wśród polskich instytucji badawczych, które podpisały do tej pory porozumienie znalazły się Polska Akademia Nauk oraz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.

jp


Szkolnictwo wyższe