Nagroda im. prof. Stefana Bryły dla badaczki z Politechniki Rzeszowskiej

16.11.2023
fot. Politechnika Rzeszowska

Dr hab. inż. Lidia Buda-Ożóg, prof. Politechniki Rzeszowskiej (PRz) z Katedry Konstrukcji Budowlanych na Wydziale Budownictwa, Inżynierii Środowiska i Architektury PRz została laureatką Nagrody Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa im. prof. Stefana Bryły. Jest ona przyznawana za osiągnięcia naukowo-badawcze lub naukowo-techniczne w dziedzinie konstrukcji budowlanych. 

Obszar głównych zainteresowań naukowych dr hab. inż. Lidii Budy-Ożóg stanowią konstrukcje żelbetowe i murowe, ze szczególnym uwzględnieniem niezawodności konstrukcji, kształtowaniem zbrojenia w sytuacji awaryjnej wywołanej usunięciem podpory oraz wtórnego wykorzystaniem elementów kompozytowych. 

Przedmiotem jej zainteresowań jest również modelowanie konstrukcji z betonu. Jest autorką lub współautorką ponad 60 publikacji, z których 20 jest indeksowanych w bazie Journal Citation Reports, oraz współautorką dwóch zgłoszeń patentowych.

jp


Nauki techniczne