Najnowszy model symulatora nawigacyjno-manewrowego promu na Politechnice Morskiej w Szczecinie

15.11.2023
fot. Politechnika Morska w Szczecinie

Politechnika Morska w Szczecinie pozyska najnowszy model symulatora nawigacyjno-manewrowego promu wraz z systemem bunkrowania statku dual fuel LNG (liquefied natural gas, skroplony gaz ziemny). Urządzenie zostanie zainstalowane w nowym budynku uczelni, którego budowa rozpocznie się na początku 2024 r.

Na nowym symulatorze kształcić się będą studenci wydziału nawigacyjnego oraz wydziału mechanicznego uczelni, dzięki czemu najpierw nabędą odpowiednie do pracy kompetencje, a później – podczas pracy na morzu – przełoży się to na podniesienie poziomu bezpieczeństwa w sektorze gospodarki morskiej.

Kształcenie studentów pod kątem eksploatacji różnych typów statków wyposażonych w różne siłownie okrętowe na symulatorach jest konieczne. Umożliwia tworzenie, w celach ćwiczeniowych, różnych scenariuszy sytuacji niebezpiecznych w bezpiecznych warunkach, co w przyszłej pracy na morzu pozwoli na zminimalizowanie ryzyka popełnienia błędu – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.pm.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/nowy-symulator-dla-politechniki-morskiej/

 

jsz 


Nauki techniczne