Naukowiec Politechniki Śląskiej zajmie się recyklingiem tworzyw sztucznych 

29.07.2022
Arkadiusz Ziolek/ East News

Dr inż. Szymon Sobek z wydziału inżynierii środowiska i energetyki Politechniki Śląskiej wyjedzie na 3-miesięczny staż naukowy do Rzymu. Zajmie się recyklingiem tworzyw sztucznych. Staż odbędzie się w ramach grantu Miniatura Narodowego Centrum Nauki.

Celem projektu „Środowiskowa ocena cyklu życia zastosowania procesów hydrotermalnych i solwolizy jako metod recyklingu chemicznego i materiałowego odpadów z tworzyw sztucznych” jest 3-miesięczny staż naukowy w zespole prof. Lidii Lombardi na Uniwersytecie Niccolò Cusano w Rzymie. Będzie to czas na pracę nad środowiskową oceną cyklu życia (Life Cycle Assessment, LCA) produktów recyklingu (materiałowego i chemicznego) odpadów z tworzyw sztucznych. 

Analiza LCA to technika mająca na celu ocenę potencjalnych zagrożeń środowiska z nastawieniem nie tylko na ocenę wyniku końcowego danego procesu technologicznego, ale także oszacowanie i ocena konsekwencji całego procesu dla środowiska – czytamy w serwisie uczelni.

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/dr-inz-szymon-sobek-zajmie-sie-recyklingiem-tworzyw-sztucznych-na-stazu-z-grantu-ncn/

 

jsz


Badania i rozwój