Ponad 22 mln zł dla naukowców z Polski w konkursie SONATINA

02.08.2022
NCN

Narodowe Centrum Nauki ogłosiło wyniki szóstej edycji konkursu SONATINA. 32 badaczek i badaczy z całej Polski, którzy od niedawna mają stopień naukowy doktora, otrzyma w sumie ponad 22 mln zł na badania i staże w prestiżowych zagranicznych ośrodkach.

Konkurs SONATINA skierowany jest do osób, które uzyskały stopień naukowy doktora w okresie do 3 lat przed rokiem wystąpienia z wnioskiem lub którym stopień ten został nadany do 30 czerwca 2022 r. Przyznane granty pokryją koszty pełnoetatowego zatrudnienia laureatów w polskich jednostkach naukowych, realizacji badań podstawowych i aplikacyjnych oraz trwających od 3 do 6 miesięcy staży zagranicznych.

Najwięcej, bo aż 13 laureatów wyłoniono w grupie nauk ścisłych i technicznych. Otrzymali oni ponad 8 mln złotych. Podobną kwotę finansowania przyznano 8 wnioskom w grupie nauk o życiu. W grupie nauk humanistycznych, społecznych i o sztuce eksperci zakwalifikowali do finansowania 11 wniosków na łączną kwotę ponad 6 mln złotych.

jp


Badania i rozwój