Naukowiec Uniwersytetu Wrocławskiego z grantem Opus

12.02.2024
fot. Uniwersytet Wrocławski

Prof. Przemysław Wiszewski z wydziału nauk historycznych i pedagogicznych Uniwersytetu Wrocławskiego zrealizuje projekt „Komunikacja i konflikt w wieloetnicznych wspólnotach politycznych średniowiecznej Europy Łacińskiej (IX-XV w.)”. Na badania zdobył grant w konkursie Opus Narodowego Centrum Nauki.

Projekt jest kontynuacją badań z lat 2015-2022. Wówczas zespół badaczy z Czech, Hiszpanii, Japonii, Litwy, Polski, Portugalii, Rosji, Węgier i Włoch prowadził badania nad czynnikami wspierającymi spójność wieloetnicznych społeczności politycznych średniowiecznej Europy Środkowej i Południowej. Obecnie zespół w nieco zmienionym składzie skupi się na problemach związanych z komunikacją i zarządzaniem konfliktami wewnątrz tych społeczności.

Analiza mechanizmów, które zapewniły sukces wielonarodowym państwom europejskim w średniowieczu może być punktem wyjścia do refleksji nad sytuacją współczesnych, w coraz większym stopniu wielonarodowych społeczeństw europejskich – informuje uczelnia.

https://uwr.edu.pl/naukowiec-z-wydzialu-nauk-historycznych-i-pedagogicznych-z-grantem-opus/

 

jsz


Humanistyka