Przyznano nagrody za najlepsze prace dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa

07.02.2024
fot. SKZ

W Muzeum Pałacu Króla Jana III Sobieskiego w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród i wyróżnień w Konkursie Generalnego Konserwatora Zabytków i Stowarzyszenia Konserwatorów Zabytków na najlepsze prace studialne, naukowe oraz popularyzatorskie, dotyczące ochrony zabytków i muzealnictwa – edycja 2023.

Celem Konkursu jest zainteresowanie młodej kadry naukowej i badawczej problematyką ochrony zabytków oraz muzealnictwa. Mogą w nim brać udział wyłącznie kandydaci nie będący samodzielnymi pracownikami nauki.

Na konkurs wpłynęło 51 prac, wśród których znalazło się: 12 prac doktorskich, 36 magisterskich, 1 wieńcząca studia podyplomowe, 1 inżynierska oraz 1 popularyzatorska. 

Przyznano 8 nagród, które otrzymali: Maciej Baran, Anna Czerwińska-Walczak, Agnieszka Koronowska (wszyscy z Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie), Łukasz Bednarz z Politechniki Wrocławskiej, Bożena Boba-Dyga z Politechniki Krakowskiej, Piotr Lasik z Uniwersytetu Adama Mickiewicza w Poznaniu, Anna Litwin z Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Kinga Migalska z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie.

jp


Humanistyka