Otwarto nabór w Programie Promocja Języka Polskiego

07.05.2020

Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej (NAWA) informuje, że od 5 maja trwa nabór w Programie Promocja Języka Polskiego. Termin składania aplikacji upływa 31 lipca. Celem Programu jest promocja języka polskiego powiązana z elementami historii i kultury Polski. 

NAWA zaprasza do składania wniosków „skierowanych do szerszego grona odbiorców, które służyć będą rozpowszechnianiu języka polskiego jako obcego i wzmocnieniu jakości jego nauczania, ze wskazaniem na projekty realizowane zagranicą”. Proponowane działania powinny cechować się kreatywnością oraz wysokim stopniem dopasowania do potrzeb grupy docelowej.

O udział w Programie mogą ubiegać się polskie uczelnie i instytucje naukowe podejmujące działania na rzecz promocji języka polskiego na poziomie akademickim. Mogą to zrobić samodzielnie lub we współpracy z międzynarodowymi partnerami.

jp


Humanistyka Szkolnictwo wyższe