Polscy archeolodzy odkryli ośrodek miejski w Bushat

27.06.2022
dr Martin Lemke UW

Naukowcy z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej Uniwersytetu Warszawskiego (UW), pod kierownictwem prof. Piotra Dyczka, podczas prac archeologicznych w Albanii, na stanowisku Bushat, odkryli dwie bramy oraz fragmenty murów obronnych i pozostałości ceramiki, co wskazuje na to, że na tym obszarze rozwijał się duży iliryjski ośrodek miejski z końca III w. p.n.e. i pierwszej połowy II w. p.n.e.

Niejednoznaczność przekazów antycznych oraz wstępny etap badań nie pozwalają na jednoznaczne określenie nazwy miasta leżącego na terytorium antycznej Szkodry, choć mogła to być Bassania, wspomniana przez starożytnego historyka Liwiusza przy okazji opisu walk Rzymian z Gentiosem, ostatnim królem iliryjskim – uważa prof. Piotr Dyczek.

Stanowisko archeologiczne Bushat położone jest w północno-zachodniej Albanii, 15 km na południowy wschód od Szkodry. Badacze z Ośrodka Badań nad Antykiem Europy Południowo-Wschodniej UW realizują tam badania od 2018 roku.

jp


Humanistyka