Polscy naukowcy laureatami konkursu sieci NORFACE

18.05.2020

Cztery zespoły badawcze z Polski znalazły się wśród laureatów kolejnego konkursu organizowanego przez sieć NORFACE (New Opportunities for Research Funding Agency Co-operation in Europe). Jak informuje Narodowe Centrum Nauki, w konkursie „Democratic governance in a turbulent age” złożonych zostało 207 międzynarodowych wniosków badawczych. Finansowanie w wysokości ponad 17,8 miliona euro otrzymało 14 projektów.

Zwycięskie projekty, które będą realizowane z udziałem zespołów naukowych z Polski to:

CrimScapes: Nawigowanie obywatelstwa w europejskich krajobrazach kryminalizacji. Kierownik polskiego zespołu: dr Agata Dziuban, Uniwersytet Jagielloński. 

UNDPOLAR: Poczucie zagrożenia, identyfikacja grupowa i rozłam: zrozumienie i próba modyfikacji postaw związanych z polaryzacją polityczną w europejskich demokracjach. Kierownik polskiego zespołu: dr Marta Marchlewska, Instytut Psychologii Polskiej Akademii Nauk. 

THREATPIE: Zagrożenia i szanse związane ze zmianami zachodzącymi w środowisku informacji politycznej. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Agnieszka Stępińska, Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

POPBACK: Ruch populistyczny, wycofywanie liberalnej demokracji i kryzys państwa prawa w Unii Europejskiej. Kierownik polskiego zespołu: prof. dr hab. Barbara Maria Błaszczyk, Instytut Nauk Ekonomicznych Polskiej Akademii Nauk. 

jp


Humanistyka Szkolnictwo wyższe