Prestiżowe akredytacje dla kierunków Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

15.05.2020

Kierunki informatyka stosowana oraz automatyka i robotyka na wydziale fizyki, astronomii i informatyki stosowanej Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu otrzymały prestiżową akredytację Komisji Akredytacyjnej Uczelni Technicznych (KAUT). To jedyny w Polsce wydział uniwersytetu szerokoprofilowego, który taką akredytację otrzymał.

Akredytacja została przyznana na lata 2020-2025. Na jej mocy absolwenci akredytowanych kierunków otrzymują odpowiedni certyfikat w języku angielskim informujący o spełnieniu standardów europejskich European Network for Accreditation of Engineering Education (ENAEE), a ich dyplomy ukończenia studiów uznawane są w całej Europie.

KAUT jest członkiem ENAEE i od 2013 r. posiada uprawnienia do nadawania europejskiego certyfikatu jakości EUR-ACE Label. Tym samym jednostki, którym przyznany zostanie certyfikat KAUT/ENAEE, otrzymują równocześnie certyfikat EUR-ACE dla pierwszego i drugiego stopnia studiów akredytowanego kierunku – informuje uczelnia.

 

jsz


Szkolnictwo wyższe