Polskie uniwersytety w sojuszach europejskich

14.09.2022
KRZYSZTOF CHOJNACKI/ EAST NEWS

10 października 2022 r. odbędzie się konferencja podsumowująca dotychczasowy udział Uniwersytetu Warszawskiego (UW) oraz innych polskich uniwersytetów w sojuszach europejskich w ramach projektów realizowanych w programach UE Erasmus+ oraz Horyzont 2020. 

UW jako jeden z pięciu polskich uniwersytetów znalazł się w gronie 17 konsorcjów, które w czerwcu 2019 roku otrzymały grant w pierwszym pilotażowym konkursie Komisji Europejskiej „Uniwersytety Europejskie”, finansowanym z programu Erasmus+. 

Podczas spotkania na UW zaprezentowane zostaną dotychczasowe działania edukacyjne i badawcze, a także inne wspólne inicjatywy mające na celu pogłębienie i zacieśnienie współpracy pomiędzy członkami Sojuszu 4EU+, do którego należy UW, oraz wymiany doświadczeń między polskimi członkami Uniwersytetów Europejskich.

W wydarzeniu udział wezmą również przedstawiciele innych sojuszy Uniwersytetów Europejskich, reprezentanci środowiska naukowego w Polsce, w tym m.in. Ministerstwa Edukacji i Nauki, Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, pełniącej funkcję Narodowej Agencji Programu Erasmus+ i Europejskiego Korpusu Solidarności, oraz Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej (NAWA).

jp


Szkolnictwo wyższe