Polsko-Europejska Szkoła Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku

25.05.2023
UwB

21 studentów z Austrii, Czech, Gruzji, Armenii, Serbii, Szwecji, Finlandii, Estonii, Łotwy, USA, Kosowa i Węgier biorą udział w drugiej edycji Polsko-Europejskiej Szkoły Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku (UwB). Zajęcia odbywają się w ramach programu SPINAKER Narodowej Agencji Wymiany Akademickiej – informuje UwB.

Program Szkoły obejmuje specjalistyczne zagadnienia z zakresu podstawowych gałęzi prawa polskiego, europejskiego oraz elementów ekonomii. Zajęcia dotyczą w szczególności prawa konstytucyjnego i ustroju RP, prawa administracyjnego, prawa gospodarczego i celnego, elementów prawa cywilnego i karnego. Omawiane będą też takie zagadnienia, jak źródła prawa Unii Europejskiej i jego zasady, organy UE, czy kwestie obywatelstwa Unii. 

W części ekonomicznej studenci poznają podstawy ekonomii i biznesu, swobodnego przepływu towarów w ramach Unii Europejskiej, relacji gospodarczych UE z krajami stowarzyszonymi ze szczególnym uwzględnieniem dostępu do wspólnego rynku.

jp


Wydarzenia