Porozumienie o współpracy Politechniki Białostockiej i IDEAS NCBR

22.04.2022
EAST NEWS

Politechnika Białostocka (PB) oraz IDEAS NCBR, spółka zależna Narodowego Centrum Badań i Rozwoju, podpisały list intencyjny w sprawie kształcenia naukowców w ramach Szkoły Doktorskiej PB. 

Głównym celem projektu jest wspólne wykształcenie nowego pokolenia naukowców poprzez zapewnienie im atrakcyjnego środowiska do prowadzenia prac badawczych oraz dostęp do wiedzy uznanych ekspertów. Współpraca dotyczy wsparcia rozwoju młodych naukowców w obszarze sztucznej inteligencji i rozwiązań informatycznych dla ekonomii cyfrowej – powiedział dyrektor Szkoły Doktorskiej PB prof. dr hab. inż. Michał Kuciej.

Jak powiedział dr hab. Piotr Sankowski, prof. Uniwersytetu Warszawskiego, prezes IDEAS NCBR, celem kierowanej przez niego spółki jest edukacja kadry naukowej, która stworzy kapitał do rozwoju innowacji w Polsce w takich obszarach jak sztuczna inteligencja i ekonomia cyfrowa.

jp


Badania i rozwój Szkolnictwo wyższe