Port Lotniczy w Lublinie partnerem Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej

07.06.2022
UMCS

Do dotychczasowych partnerów Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej (UMCS) w Lublinie, takich jak Asseco Data System czy Centralny Ośrodek Informatyki, dołączył Port Lotniczy Lublin. 

Współpraca obu partnerów opierać się będzie m.in. na realizacji projektów naukowo-badawczych oraz edukacyjnych z poszanowaniem praw własności intelektualnej, realizacji programów praktyk studenckich i staży zawodowych, organizacji szkoleń, promowaniu najlepszych studentów, ułatwiając im start na rynku pracy, wymianie informacji, materiałów, publikacji w dziedzinach pozostających w sferze zainteresowania obydwu instytucji, realizacji wspólnych projektów oraz inicjatyw edukacyjnych, a także na wymianie doświadczeń pomiędzy sferą praktyki i nauki – informuje UMCS. 

Wspólne działania zakładają również włączenie się pracowników naukowych w przygotowanie materiałów wewnętrznych na potrzeby funkcjonowania lotniska.

jp


Szkolnictwo wyższe