Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego rozpoczyna współpracę z Krajową Administracją Skarbową

07.06.2022
UKSW

Wspólna działalność naukowo-badawcza to główny cel umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie a Krajową Administracją Skarbową. Porozumienie o współpracy podpisali rektor UKSW, ks. prof. dr hab. Ryszard Czekalski oraz sekretarz stanu w Ministerstwie Finansów, szef Krajowej Administracji Skarbowej, Bartosz Zbaraszczuk.

Umowa zakłada m.in. organizację i uczestnictwo w konferencjach, seminariach, sympozjach i warsztatach. Obie strony będą tworzyć i udostępniać opracowania koncepcyjne, analizy, prognozy i materiały dydaktyczne. Wspólnie będą organizować także przedsięwzięcia edukacyjne oraz wymieniać produkty e-learningowe. Porozumienie zostało zawarte na czas nieokreślony. 

Bardzo się cieszę, że podpisujemy tę umowę. Mam nadzieję, że dla obu stron będzie to korzystne porozumienie a pracownicy naukowi, studenci i doktoranci skorzystają z Państwa wiedzy i doświadczenia, co z kolei przyczyni się do rozwoju naszej Uczelni – powiedział rektor UKSW.

jp


Szkolnictwo wyższe