Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu i Poznański Park Naukowo-Technologiczny będą współpracować

07.06.2022
Dawid Tatarkiewicz/East News

Wydział Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (UAM) będzie współpracował Poznańskim Parkiem Naukowo-Technologicznym (PPNT). Porozumienie w tej sprawie podpisali prodziekan ds. nauki UAM, prof. dr hab. Maciej Walkowski i dyrektor PPNT prof. dr hab. Hieronim Maciejewski.

Celem podpisanego porozumienia jest przede wszystkim rozwój badań naukowych oraz wsparcie kadry naukowo-dydaktycznej w komercjalizacji wyników badań, a także podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności wydziałowego środowiska akademickiego w zakresie przedsiębiorczości. 

Partnerzy zapowiadają również organizację wspólnych inicjatyw o charakterze naukowym i popularnonaukowym, takich jak m.in. praktyki studenckie, czy też produkcje foniczne i audiowizualne służące popularyzacji wyników badań naukowych – czytamy w serwisie Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. 

 

jsz


Szkolnictwo wyższe