Powstał Eko-HUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie

08.11.2022
UP Lublin

W ramach  porozumienia o współpracy pomiędzy Uniwersytetem Przyrodniczym (UP) w Lublinie a Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Przetwórców i Producentów Produktów Ekologicznych „POLSKA EKOLOGIA” został utworzony Eko-HUB Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie.

Eko-HUB będzie funkcjonował w strukturze Centrum Transferu Technologii UP w Lublinie.

W ramach działalności edukacyjnej organizowane będą szkolenia, warsztaty dla studentów, doktorantów i młodych naukowców z zakresu „świadomości biznesu” oraz rozwijania relacji naukowo-biznesowych we współpracy z podmiotami zewnętrznymi.

Natomiast w zakresie działalności innowacyjno-gospodarczej Eko-HUB będzie współpracował z podmiotami zewnętrznymi, w tym z partnerami zagranicznymi, w zakresie kreowania i realizacji działań proinnowacyjnych w szczególności o charakterze ekologicznym oraz tworzeniu wspólnych rozwiązań  ekologicznych oraz pozyskiwaniu środków finansowych na realizację wspólnych projektów.

jp


Nowoczesna gospodarka