Minister Czarnek powołał Zespół, który wypracuje rozwiązania dotyczące testowania technologii kosmicznych w warunkach polarnych

09.11.2022
MEiN

Minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek wręczył powołania członkom Zespołu do spraw wypracowania rozwiązań w zakresie kreowania i testowania technologii kosmicznych w warunkach polarnych.

Do najważniejszych zdań zespołu należy m.in.: inicjowanie i wspieranie działań służących włączaniu polskich stacji polarnych w międzyresortową współpracę na rzecz wykorzystywania polskiej myśli technicznej w działalności polarnej, inicjowanie i wspieranie międzyresortowych działań prowadzących do rozwoju i testowania rozwiązań technicznych i technologicznych stosowanych w eksploracji przestrzeni kosmicznej, przeprowadzenie analizy możliwości zrewitalizowania Polskiej Stacji Antarktycznej im. Antoniego B. Dobrowolskiego w kontekście doprowadzenia istniejącej infrastruktury stacji do stanu umożliwiającego prowadzenie badań naukowych.

Celem Polskiej Polityki Polarnej jest zabezpieczenie kluczowych interesów Polski związanych z Arktyką i Antarktyką, który polega na stworzeniu synergii między nauką antarktyczną a nowymi technologiami. W działanie to będą włączone uczelnie, instytuty techniczne, Polska Agencja Kosmiczna, firmy technologiczne oraz start-upy.

jp


Nowoczesna gospodarka