Powstała Akademicka Platforma Ekoforum.eu

29.07.2021

Akademicka Platforma Ekoforum.eu, zainicjowana przez dr. Jana Sandnera z Centrum Ekologii i Ekofilozofii Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (UKSW) w Warszawie będzie wspierać polskie gminy we wdrożeniu strategii „Zielonego Ładu”.

Jak informuje UKSW, platforma EkoForum.eu wspiera wszelkie działania podejmowane przez władze lokalne na rzecz idei „Zielony Ład”. To strategia rozwoju, która ma przekształcić państwa Unii Europejskiej w obszar neutralny klimatycznie. Jest odpowiedzią na kryzys klimatyczny i silne procesy degradacji środowiska.

Celem projektu EkoForum jest udzielenie pomocy w konstruowaniu zasad polityki regionalnej, która opiera się na zasadach idei zrównoważonego rozwoju. Do jednego z takich zadań należy m.in. przeprowadzanie audytów związanych z występowaniem zasobów środowiska przyrodniczego.

Serwis EkoForum.eu oprócz swojej podstawowej roli opiniotwórczo-konsultingowej jest również otwarty na promocję rozwiązań proekologicznych czy sprawy społeczne.

jp


Nowoczesna gospodarka