Prezydent Ukrainy doktorem honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie

02.06.2023
M. Górski SGH

Na mocy uchwały Senatu Szkoły Głównej Handlowej (SGH) w Warszawie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu został przyznany tytuł doktora honoris causa SGH. Rektor SGH dr hab. Piotr Wachowiak, prof. SGH, złożył uchwałę na ręce ambasadora Ukrainy w Polsce Wasyla Zwarycza, by ten przekazał ją swemu prezydentowi – informuje Gazeta SGH.

Senat SGH nadaje tytuł doktora honoris causa Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie Prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu” – czytamy w uchwale.

Wręczając dokument ukraińskiemu dyplomacie, przewodniczący Senatu SGH, rektor Piotr Wachowiak, a zarazem promotor postępowania w sprawie przyznania doktoratu Wołymyrowi Zełenskiemu, podkreślił jego zasługi jako przywódcy kraju od ponad roku odpierającego zbrojną agresję Rosji.

Jesteśmy poruszeni bohaterstwem narodu ukraińskiego i wdzięczni prezydentowi Wołodymyrowi Zełenskiemu, że pod jego przywództwem Ukraina walczy nie tylko o przyszłość własną, ale i Europy” –  powiedział rektor. 

jp


Szkolnictwo wyższe