Śląskie Centrum Wody z Polską Nagrodą Inteligentnego Rozwoju 2022

20.06.2022
Andrzej Woznica Uniwersyt Śląski

Śląskie Centrum Wody Uniwersytetu Śląskiego zdobyło Polską Nagrodę Inteligentnego Rozwoju w kategorii ekoinnowacje. Centrum doceniono za wyróżniającą się działalność badawczo-rozwojową i popularyzatorską związaną z gospodarką wodną i ochroną środowiska, opartą na nowatorskich metodach badawczych – informuje uczelnia.

Centrum prowadzi działalność badawczą na rzecz ochrony środowiska wodnego. Pracownicy współpracują ze specjalistami z całego świata, oceniają jakość wód, wykonują pomiary batymetryczne zbiorników wodnych i prowadzą ich monitoring, a także opracowują programy rekultywacji obszarów skażonych.

Polska Nagroda Inteligentnego Rozwoju trafia od 6 lat w ręce innowatorów i inwestorów, osób i organizacji, których sposób działania i myślenia – już lub w przyszłości – wpływa na inteligentny i zrównoważony rozwój życia społeczeństwa i gospodarki. Nagroda popularyzuje, promuje i docenia autorów innowacji technologicznych i społecznych, a także inwestycji podnoszących standard życia.

Więcej: https://us.edu.pl/slaskie-centrum-wody-z-polska-nagroda-inteligentnego-rozwoju-2022/

 

jsz


Innowacje