W Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie powstanie beton zbrojony z wodą morską w składzie

22.06.2022
ZOFIA I MAREK BAZAK/EAST NEWS

Sundar Rathnarajan, doktorant z Indian Institute of Technology Madras opracuje beton zbrojony zawierający w swoim składzie wodę morską. Projekt będzie realizowany w Zachodniopomorskim Uniwersytecie Technologicznym w Szczecinie, dzięki dofinansowaniu w konkursie Polonez Bis. 

Dzięki badaniom eksperymentalno-numerycznym możliwe będzie opracowanie składów mieszanek betonowych z dodatkiem nanomateriałów o silnej reaktywności umożliwiających wiązanie chlorków zawartych w wodzie morskiej, co w konsekwencji zmniejszy bądź zniweluje zjawisko korozji stali zbrojeniowej. Projekt będzie realizowany we współpracy z partnerami z Technische Universität Berlin (Niemcy) oraz Sejong University (Korea Południowa).

Sundar Rathnarajan specjalizuje się w badaniach nad korozją betonów oraz wpływem domieszek do poprawy trwałości betonów cementowych. Posiada znaczący dorobek w tej dziedzinie i jest autorem wielu publikacji naukowych w wiodących czasopismach specjalistycznych – informuje szczecińska uczelnia.

Więcej: https://www.zut.edu.pl/zut-strona-glowna/informacje-biezace/article/naukowiec-z-indii-zrealizuje-swoje-badania-na-zachodniopomorskim-uniwersytecie-technologicznym-w-szc.html

 

jsz


Innowacje