Studentka Politechniki Śląskiej stypendystką Programu BioLAB 2022-23

05.05.2022
Tomasz Kawka/East News

Zofia Bosowska, studentka studiów magisterskich na kierunku biotechnologia na Politechnice Śląskiej  znalazła się w gronie laureatek i laureatów Programu BioLAB 2022-23. Nagrodą jest staż w University of Virginia – jednym z renomowanych amerykańskich ośrodków badawczych. 

Program BioLAB przeznaczony jest dla studentów i studentek studiów magisterskich i doktoranckich kierunków biologiczno-chemicznych oraz medycznych. Podczas stażu studenci dołączają do zespołów badawczych prowadzących projekty z takich dziedzin jak neurologia, krystalografia, wirusologia czy genetyka molekularna.

Wyniki badań prowadzonych w trakcie stażu często stają się podstawą artykułów publikowanych w recenzowanych czasopismach – takich jak „Nature”, „Proteins: Structure, Function and Bioinformatics” czy „Acta Crystallographica”. Stypendyści i stypendystki biorą też aktywny udział w życiu amerykańskiej uczelni, uczestniczą w seminariach, wykładach gościnnych oraz poznają amerykańską kulturę – informuje Politechnika.

Więcej: https://www.polsl.pl/ps_aktualnosci/studentka-ps-laureatka-programu-biolab-2022-23/

 

jsz


Medycyna i biotechnologia