Patent i zagraniczna komercjalizacja projektu z udziałem naukowców Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

06.05.2022
fot. Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu

Pracownicy Wojskowego Instytutu Medycznego we współpracy z Instytutem Chemii Bioorganicznej PAN i Uniwersytetem Przyrodniczym w Poznaniu (UPP) stworzyli model komórkowy do badań in vitro nad lekoopornością raka jajnika. Wynalazek uzyskał ochronę patentową a opracowane linie komórkowe znajdują się w ofercie brytyjskiej firmy, z możliwością odpłatnego udostępniania do badań.

Rak jajnika jest standardowo leczony chemioterapią – połączeniem leków z grupy pochodnych platyny z lekami  z grupy taksanów. Jednak, pomimo pozytywnej początkowej odpowiedzi na to leczenie, 75 proc. chorych umiera w wyniku nawrotu choroby, następującego na skutek wykształcenia się oporności na te leki.

Opracowany model to seria 6. linii komórkowych wyprowadzonych z linii macierzystej ludzkiego raka jajnika A2780, o wzrastającej stopniowo oporności na paklitaksel i malejącej oporności na cisplatynę. Ten profil jest bardzo atrakcyjny badawczo, ponieważ jest najczęściej spotykany w praktyce klinicznej – informuje UPP.

Więcej: https://puls.edu.pl/nauka-i-badania/patent-i-zagraniczna-komercjalizacja-projektu-z-udzia-em-naukowc-w-upp-model

 

jsz


Medycyna i biotechnologia