Stypendia i staże dla studentów Politechniki Morskiej w Szczecinie – rusza IV edycja programu Mentorship

16.11.2023
fot. Politechnika Morska w Szczecinie

Do 31 stycznia Politechnika Morska w Szczecinie przyjmuje zgłoszenia do Programu Mentorship skierowanego do studentów kierunków pływających uczelni. Dla uczestników przygotowano atrakcyjne staże i praktyki w firmie Unibaltic – informuje uczelnia.

Organizatorzy Programu to Politechnika Morska w Szczecinie; Fundator/Armator Unibaltic Shipping Limited z siedzibą w Limassol, Cypr i agencja pośrednictwa pracy Unibaltic Crewing sp. z o. o. z siedzibą w Szczecinie. Program ma na celu motywowanie do dalszego rozwoju i pracy studentów kierunków związanych z gospodarką morską. Fundamentem działania programu jest dedykowanie mentorów dla poszczególnych studentów. 

Mentorzy będą przekazywać wiedzę merytoryczną i umiejętności praktyczne w toku trwania programu, by ostatecznie umożliwić studentom wydajną i efektywną drogę awansową. W ramach programu stypendysta w okresie nauki otrzymywać będzie stypendium oraz gwarantowane zatrudnienie na statkach Armatora Unibaltic Shipping po zakończeniu nauki.

Więcej: https://www.pm.szczecin.pl/pl/uczelnia/aktualnosci/stypendia-i-staze-dla-studentow-4-edycja-programu-mentorship/

 

jsz


Szkolnictwo wyższe