Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie i Uniwersytet w Ankarze o możliwościach współpracy

24.01.2023
SGGW

Władze Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego (SGGW) w Warszawie spotkały się z delegacją z Uniwersytetu w Ankarze (Ankara Üniversitesi).

W rozmowach brały udział delegacje obu uczelni z rektorami: SGGW prof. dr hab. Michałem Zasadą oraz Uniwersytetu w Ankarze prof. dr Necdet’em  Ünüvar’em.

Wizyta delegacji z była okazją do wzajemnego poznania szans i perspektyw rozwoju obu uczelni. Na spotkaniu omówiono możliwości prowadzenia wspólnych badań, a także potencjału prowadzenia wymiany akademickiej. Ważnym wątkiem w dyskusji były uniwersytety europejskie oraz wyzwania i korzyści z nich wynikające.

Współpraca międzynarodowa zajmuje ważne miejsce w działalności SGGW. W 2022 r. współpraca międzynarodowa warszawskiej uczelni realizowana była na podstawie ponad 400 umów. Uczelnia współpracuje łącznie z ok. 300 partnerami zagranicznymi na wszystkich kontynentach. Corocznie za granicę wyjeżdża około 1200 pracowników i studentów.

jp


Szkolnictwo wyższe