Wyniki ewaluacji dyscyplin naukowych na Politechnice Łódzkiej

24.01.2023

Ostateczne wyniki ewaluacji 12 dyscyplin naukowych prowadzonych na Politechnice Łódzkiej (PŁ), ocenionych za działalność prowadzoną w lata 2017 – 2021, to dwie oceny A+, siedem kategorii naukowych A oraz trzy B+. Uczelnia złożyła odwołanie od wcześniejszych wyników ewaluacji.

Najwyższą ocenę A + otrzymały dwie dyscypliny: nauki chemiczne oraz technologia żywności i żywienia.

To bardzo ważna decyzja, podkreślającą wysoką pozycję Politechniki Łódzkiej. Wyniki ewaluacji działalności naukowej uczelni za minione pięć lat świadczy o jakości prowadzonych badań i osiąganych efektach, które mają wpływ na jakość życia i rozwój gospodarczy. Mam też nadzieję, że wpłyną na wielkość subwencji dla uczelni. Wynik ten jest efektem wytężonej pracy bardzo wielu osób, za co wszystkim pięknie dziękuję – powiedział rektor PŁ prof. Krzysztof Jóźwik.

jp 


Szkolnictwo wyższe