W Krakowie Konferencja Rektorów Uniwersytetu Europejskiego SELENE

24.01.2023
URK

Z inicjatywy Prorektora ds. Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Rolniczego w Krakowie (URK), prof. dr hab. inż. Andrzeja Sechmana, w dniach 19-20 stycznia 2023 r. w murach URK odbyła się Konferencja Rektorów współuczestniczących w projekcie utworzenia Uniwersytetu Europejskiego SELENE.

„Uniwersytety europejskie” to sieć uniwersytetów współpracujących ze sobą na zasadzie ponadnarodowych sojuszów czy porozumień uczelni, wspierających jakość i konkurencyjność europejskiej edukacji wyższej. Celem takich partnerstw jest wspieranie współpracy międzynarodowej między instytucjami szkolnictwa wyższego w Europie w zakresie badań, edukacji, usług dla społeczeństwa i innowacji.

Celem konferencji było omówienie głównych aspektów projektu, a przede wszystkim podpisanie misji i strategii sojuszu (SELENE) przez Rektorów uczelni partnerskich.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele uniwersytetów z siedmiu krajów: Bułgarii (University of Forestry), Holandii (AERES Universtiy of Applied Sciences), Rumunii (University of Agronomic Sciences and Veterinary Medicine of Bucharest), Słowacji (University of Veterinary Medicine and Pharmacy in Košice), Turcji (Ankara University), Włoch (University of Messina) i Polski (URK).

jp


Szkolnictwo wyższe