Współpraca Uniwersytetu Zielonogórskiego z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Zielonej Górze

24.01.2023
Uniwersytet Zielonogórski

Na Uniwersytecie Zielonogórskim podpisany został list intencyjny o współpracy z Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli (ODN) w Zielonej Górze. Sygnatariusze wyrazili wolę wykorzystania posiadanego potencjału naukowego, organizacyjnego i technicznego w celu rozwoju obydwu instytucji – informuje uczelnia. 

Strony zapowiadają wspólne przedsięwzięcia, m.in. w zakresie: prowadzenia prac rozwojowych i badań naukowych, realizacji projektów czy udziału w programach badawczych Ministerstwa Edukacji i Nauki, Unii Europejskiej oraz w projektach finansowanych z funduszy strukturalnych i wspólnotowych.

Partnerzy zadeklarowali także realizację wspólnych przedsięwzięć w celu podnoszenia kwalifikacji, umiejętności i kompetencji pracowników obydwu stron, ale też studentów i absolwentów. ODN będzie miał możliwość formułowania oczekiwań co do umiejętności i kwalifikacji absolwentów, organizacji i realizacji szkoleń, kursów, studiów podyplomowych oraz proponowania tematów i realizacji prac dyplomowych.

Więcej: https://www.infoserwis.uz.zgora.pl/index.php?wspopraca-uniwersytetu-zielonogorskiego-z-orodkiem-doskonalenia-nauczycieli

 

jsz


Szkolnictwo wyższe