Warszawski Uniwersytet Medyczny i Politechnika Warszawska podpisały porozumienie o współpracy 

25.01.2023
WUM

Głównym celem porozumienia Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (WUM) i Politechniki Warszawskiej (PW) jest identyfikacja strategicznych obszarów badawczych i rozwijanie współpracy zespołów naukowych. Uczelnie chcą też wspólnie działać na rzecz zwiększenia skali zastosowań efektów działalności naukowej w przemyśle biotechnologicznym i działalności klinicznej. Dokument sygnowali prof. Zbigniew Gaciong, rektor WUM oraz prof. Krzysztof Zaremba, rektor PW. 

Współczesna medycyna to nowoczesne technologie, Politechnika oferuje nowoczesne technologie. Bardzo liczymy, że z tej współpracy osiągniemy bardzo konkretne korzyści, ale współpraca ma sens tylko jeżeli obaj partnerzy na tym zyskają – przyznał rektor WUM Zbigniew Gaciong.

Porozumienie i połączenie sił zespołów badawczych oraz potencjałów zaplecza technicznego obu uczelni ma wspierać udział naukowców WUM i PW w międzynarodowych projektach i sprzyjać pozyskiwaniu środków na badania, rozwój i prace wdrożeniowe.

jp


Szkolnictwo wyższe