Umowa o współpracy Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie z włoskim instytutem badawczym

04.01.2023
up.lublin

Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie zawarł porozumienie o współpracy z włoskim Istituto di Biologia e Biotechnologia Agraria (IBBA), CNR w Pizie. Umowę podpisali dr hab. Bartosz Sołowiej, prof. UP – prorektor ds. nauki i współpracy z zagranicą oraz prof. Vincenzo Longo, reprezentujący Instytut Biologii Rolnictwa i Biotechnologii z Katedry Biologii Rolnictwa i Nauk o Żywności, Krajowej Rady Naukowej w Pizie.

Umowa dotyczy zarówno współpracy naukowej, jak i dydaktycznej obu uczelni. Przewiduje m.in. prowadzenie wspólnych badań naukowych, pisanie wspólnych publikacji naukowych oraz organizację konferencji naukowych.

CNR to założona we Włoszech w 1923 r. publiczna instytucja badawcza o kompetencjach multidyscyplinarnych. Jej zadaniem jest realizowanie projektów naukowo-badawczych w głównych sektorach wiedzy i wykorzystanie wyników dla rozwoju kraju, promowanie innowacyjności i umiędzynarodowienie „systemu badawczego”. 

jp


Szkolnictwo wyższe