Uniwersytecki dron bada jakość powietrza we Wrocławiu

15.02.2018

Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery Uniwersytetu Wrocławskiego prowadzi badania jakości powietrza z użyciem nowoczesnego drona. Urządzenie zakupiono dzięki dotacji z Urzędu Miejskiego we Wrocławiu.

Pomysł na zakup drona przez Uniwersytet Wrocławski pojawił się już w 2015 roku, kiedy to realizowany przez Zakład Klimatologii i Ochrony Atmosfery projekt LIFE-APIS/PL został wyróżniony Polską Nagrodą Innowacyjności. Była to doskonała okazja do nawiązania interesujących z punktu widzenia naukowego kontaktów, m.in. z firmą Optimum Tymiński i Spółka, która w 2017 roku wykonała na zamówienie Zakładu bezzałogową platformę latającą. W monitoringu środowiska drony są bardzo popularne i mają różne zastosowania. Uniwersytecki dron jest wykorzystywany jako platforma do pomiarów jakości powietrza oraz podstawowych parametrów meteorologicznych. Umożliwia on przeprowadzanie pomiarów do wysokości kilkuset metrów. Dron wyposażony jest w tzw. głowicę środowiskową, umożliwiającą pomiar stężenia pyłu zawieszonego, stężenia ozonu; dodatkowo mierzy temperaturę i wilgotność powietrza. 

Więcej o projekcie LIFE-APIS/PL:
http://life-apis.meteo.uni.wroc.pl/


Badania i rozwój Innowacje Nauki techniczne Wydarzenia