Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu przyjął Plan na rzecz równości płci na lata 2022-2026

16.11.2022
Arkadiusz Ziolek/ East News

Uniwersytet Mikołaja Kopernika (UMK) w Toruniu – dążąc do wdrażania standardów mających na celu zapewnienie równego traktowania (także ze względu na płeć) – przyjął Plan na rzecz równości płci na lata 2022-2026. Przyjęcie Planu jest warunkiem kwalifikowalności w ubieganiu się o granty w europejskiej przestrzeni badawczej – informuje uczelnia.

Plan został opracowany przez zespół ekspertów, którzy kierowali się zapisami Statutu i Strategii uczelni, Polityką osobową UMK oraz dokumentami strategicznymi sojuszu YUFE. Twórcy planu wykorzystali także wyniki statystycznej diagnozy struktury płciowej uczelni oraz wnioski z szerokich specjalistycznych konsultacji.

Dokument zawiera zestaw działań podzielonych według pięciu obszarów strategicznych: zarządzanie i podejmowanie decyzji, rozwój kariery naukowej i procesy rekrutacji,  równowaga między obowiązkami zawodowymi a życiem prywatnym, bezpieczne i przyjazne miejsce pracy i nauki oraz  płeć w badaniach naukowych i programach nauczania. 

Więcej: https://portal.umk.pl/pl/article/plan-dla-rownosci

 

jsz


Szkolnictwo wyższe