Uniwersytet Śląski w konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej aerozoli, chmur oraz gazów śladowych

04.05.2023
Monika Jodłowska Uniwersytet Śląski

Komisja Europejska powołała konsorcjum na rzecz europejskiej infrastruktury badawczej aerozoli, chmur oraz gazów śladowych ACTRIS ERIC. Wśród państw założycielskich jest Polska, reprezentowana przez ACTRIS-PL, w skład którego wchodzi m.in. Uniwersytet Śląski.

ACTRIS to infrastruktura badawcza służąca do badania środowiska, w której zebrane i zgromadzone wyniki pomiarów są opracowywane i integrowane w centralnej bazie danych. ACTRIS-PL skupia się na pomiarach aerozoli, które są słabo poznanym czynnikiem klimatotwórczym i jednym ze składników smogu, a także na badaniu chmur i interakcji aerozoli z chmurami.

W skład konsorcjum ACTRIS-PL wchodzą: Instytut Geofizyki Polskiej Akademii Nauk, Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Wrocławski (lider), Instytut Podstaw Inżynierii Środowiska Polskiej Akademii Nauk, Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej PIB, Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu i Uniwersytet Śląski.

Więcej: https://us.edu.pl/us-w-konsorcjum-ke-badajacym-klimatotworczy-wplyw-aerozoli/

 

jsz


Badania i rozwój